अनंत प्रभाळे - माझी विचारधारा

May 23, 2020

महिलांच्या या प्रश्नावर महिला संघटना गप्प का?

आज मी एका वेगळ्याच विषयावर माझे मत मांडणार आहे. स्त्री व पुरुष दोघांनाही समान अधिकार आहेत. किंबहुना बर्याच वेळा काही बाबतीत स्त्रियांना झुकते माप दिले

पूर्ण वाचा