अनंत प्रभाळे - माझी विचारधारा

March 8, 2020

स्त्रीशक्ती एकवटणार कधी

निर्मात्याने सृष्टी निर्माण केली यात अनेकविध प्रकार, आकार निर्माण झाले. जिवसृष्टी निर्माण झाली व अनेक प्रकारचे सजीव अस्तित्वात आले. व जेव्हा जन्म होतो त्या जिवाला

पूर्ण वाचा