अनंत प्रभाळे - माझी विचारधारा

January 12, 2020

मटण दरवाढ कारणीभूत कोण?

मटणाचे भाव गगनाला भिडले, मटण सर्व सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर, मटण दरवाढीमुळे कोल्हापूर मध्ये असंतोष अशा बातम्या गेली तीन चार महिने सतत कानावर पडत आहेत हे खरे

पूर्ण वाचा